Om oss

Alt i oppbygning, reservedeler og tilbehør til den tunge transportsektor, lette personbilhengere og landbruk.

BPW Hofstad ønsker å gi best mulig support og kunnskap om de produkter og tjenester vi leverer.  Vi kan tilpasse våre løsninger til kundens spesifikke behov.
Logistikk, varelager, hurtighet og fleksibilitet er nøkkelord. Vi bestreber oss på, til enhver tid, på ethvert sted, til enhver oppgave, å være med hele veien til målet - "We think transport"

BPW Hofstad er et datterselskap av BPW Bergische Achsen Wiehl ved Köln, som er Europas ledende produsent av akslinger til tilhengere. Ut over de kjente BPW aksler fører vi en rekke anerkjente merkevarer, som 
brukes i forbindelse med oppbygging, ombygging og vedlikehold av tilhengere og lastebiler.

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies